🤞 Hai ngón tay bắt chéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón tay bắt chéo
GoogleN/A
TwitterNgón tay vắt chéo
Unicodehai ngón tay bắt chéo
Từ đồng nghĩabàn tay, bắt chéo, chéo, cơ thể, may mắn và ngón tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay một phần
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Biểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng cảm xúc đánh dấu x

Hình ảnh

Hai ngón tay bắt chéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤞 1F91E hai ngón tay bắt chéo 🤞🏻 🤞🏼 🤞🏽 🤞🏾 🤞🏿