🤘 Ký hiệu cặp sừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu cặp sừng
GoogleSign of the horns
TwitterBiểu tượng của những chiếc sừng
Unicodeký hiệu cặp sừng
Từ đồng nghĩangón tay, sừng, tay và tuyệt vời
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay một phần
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Ký hiệu cặp sừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤘 1F918 ký hiệu cặp sừng 🤘🏻 🤘🏼 🤘🏽 🤘🏾 🤘🏿