🤌 Ngón tay khum lại

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón tay chụm lại
GoogleN/A
TwitterNgón tay véo
Unicodengón tay khum lại
Từ đồng nghĩacử chỉ tay, khum lại, mỉa mai, ngón tay, thẩm vấn và véo
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | ngón tay một phần
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Ngón tay khum lại biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤌 1F90C ngón tay khum lại 🤌🏻 🤌🏼 🤌🏽 🤌🏾 🤌🏿