➖ Trừ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu trừ
GoogleDấu trừ đậm
TwitterDấu trừ đậm
Unicodetrừ
Từ đồng nghĩa-, dấu, toán và −
Chuyên mụcBiểu tượng | môn Toán
ThẻĐánh dấu biểu tượng cảm xúc | số biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Trừ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2796 trừ