➗ Dấu chia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu chia
GoogleDấu chia đậm
TwitterDấu chia đậm
Unicodedấu chia
Từ đồng nghĩachia, dấu, toán và ÷
Chuyên mụcBiểu tượng | môn Toán
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Dấu chia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2797 dấu chia