🟰 Dấu bằng đậm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu bằng
GoogleN/A
TwitterDấu bằng đậm
Unicodedấu bằng đậm
Từ đồng nghĩabình đẳng, bằng, toán và toán học
Chuyên mụcBiểu tượng | môn Toán
Thẻsố biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Dấu bằng đậm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🟰 1F7F0 dấu bằng đậm