✖️ Dấu nhân

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu nhân
GoogleDấu nhân x đậm
TwitterDấu x đậm
Unicodedấu nhân
Từ đồng nghĩadấu, hủy, nhân, x và ×
Chuyên mụcBiểu tượng | môn Toán
Thẻsố biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc đánh dấu x

Hình ảnh

Dấu nhân biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✖️ 2716 FE0F dấu nhân
2716 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn