🇺🇲 Cờ Các tiểu đảo xa của Mỹ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Các tiểu đảo xa của Mỹ
GoogleN/A
TwitterN/A
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Các tiểu đảo xa của Mỹ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇺🇲 1F1FA 1F1F2 cờ Các tiểu đảo xa của Mỹ