🇰🇮 Cờ Kiribati

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Kiribati
GoogleN/A
TwitterCờ Kiribati
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Kiribati biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇰🇮 1F1F0 1F1EE Cờ Kiribati