🇫🇲 Cờ Micronesia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Micronesia
GoogleN/A
TwitterCờ Micronesia
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Cờ Micronesia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇫🇲 1F1EB 1F1F2 Cờ Micronesia