🇬🇺 Cờ Guam

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Guam
GoogleN/A
TwitterCờ Guam
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Guam biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇬🇺 1F1EC 1F1FA Cờ Guam