🇲🇵 Cờ Quần đảo Bắc Mariana

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Bắc Mariana
GoogleN/A
TwitterCờ Quần đảo Bắc Mariana
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Quần đảo Bắc Mariana biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇲🇵 1F1F2 1F1F5 Cờ Quần đảo Bắc Mariana