🇵🇼 Cờ Palau

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Palau
GoogleN/A
TwitterCờ Palau
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Palau biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇵🇼 1F1F5 1F1FC Cờ Palau