🇳🇴 Cờ Na Uy

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Na Uy
GoogleN/A
TwitterCờ Na Uy
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Na Uy biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇴 1F1F3 1F1F4 Cờ Na Uy