🇫🇴 Cờ Quần đảo Faroe

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Faroe
GoogleN/A
TwitterCờ Quần đảo Faroe
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Quần đảo Faroe biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇫🇴 1F1EB 1F1F4 Cờ Quần đảo Faroe