🇦🇽 Cờ Quần đảo Åland

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Quần đảo Aland
GoogleN/A
TwitterCờ Quần đảo Åland
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Quần đảo Åland biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇦🇽 1F1E6 1F1FD Cờ Quần đảo Åland