🇮🇲 Cờ Đảo Man

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Đảo Man
GoogleN/A
TwitterCờ Đảo Man
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Đảo Man biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇮🇲 1F1EE 1F1F2 Cờ Đảo Man