🇬🇬 Cờ Guernsey

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Guernsey
GoogleN/A
TwitterCờ Guernsey
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Guernsey biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇬🇬 1F1EC 1F1EC Cờ Guernsey