🇱🇹 Cờ Lithuania

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Litva
GoogleN/A
TwitterCờ Lithuania
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Lithuania biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇱🇹 1F1F1 1F1F9 Cờ Lithuania