Ký hiệu Phi

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
φΦϕΠθλε
HTML nghĩa là gì
φ φ
φ
U+3C6
Ký hiệu Phi (chữ thường)
Ký hiệu Phi chữ thường thường được sử dụng trong vật lý, toán học và kỹ thuật để biểu diễn dòng từ, tỉ số vàng, cùng với các khái niệm khác.
Φ Φ
Φ
U+3A6
Ký hiệu Phi (chữ hoa)
Phi chữ hoa được sử dụng trong các ngữ cảnh như kỹ thuật điện, nơi nó biểu diễn góc pha, và trong toán học, nơi nó thường biểu diễn một hàm số cụ thể.
ϕ ϕ
U+3D5
Biến thể của ký hiệu Phi
Được sử dụng thay thế cho Phi trong các ngữ cảnh cụ thể.

Ký hiệu Phi là gì và những lưu ý khi sử dụng nó?

Ký hiệu Phi được biểu diễn dưới dạng φ (chữ thường chuẩn), Φ (chữ hoa chuẩn), và ϕ (biến thể). Nó bắt nguồn từ bảng chữ cái Hy Lạp và đã được ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khoa học, học thuật, và kỹ thuật. Cách sử dụng dạng chuẩn φ và biến thể ϕ thay đổi theo lĩnh vực và ngữ cảnh. Ví dụ, trong toán học, phi chuẩn φ thường được sử dụng để chỉ tỉ số vàng, trong khi trong vật lý, biến thể ϕ thường được sử dụng cho dòng từ và tiềm thức điện.

Phi gốc và các biến thể của ký hiệu Phi

Ký hiệu Phi có một dạng gốc cũng như một số biến thể. Dưới đây là những dạng này, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Ký hiệu gốc: φ, Φ, ϕ
 • Các biến thể chữ nhỏ: , , ,
 • Các biến thể toán học: 𝚽, 𝛗, 𝛟, 𝛷, 𝜑, 𝜙, 𝜱, 𝝋, 𝝓, 𝝫, 𝞅, 𝞍, 𝞥, 𝞿, 𝟇

Ứng dụng của ký hiệu Phi trong các lĩnh vực khác nhau

Ký hiệu Phi (ϕ, Φ) có ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng để biểu diễn tỉ số vàng, hàm số Euler, và các số đặc biệt khác.
 • Vật lý: Biểu diễn dòng từ và góc pha. Cả ϕ và Φ đều có thể được sử dụng.
 • Kỹ thuật: Thường được sử dụng để biểu diễn góc pha trong kỹ thuật điện và biểu diễn các hệ số khác nhau.
 • Sinh học: Biểu diễn tỉ lệ sinh sản của quần thể trong dịch tễ học.
 • Khoa học máy tính: Được sử dụng trong thuật toán để biểu diễn các yếu tố và tỉ lệ khác nhau.

Lưu ý: Ký hiệu Phi chữ thường (φ) đôi khi có thể bị nhầm lẫn với ký hiệu null (∅), đặc biệt là trong viết tay hoặc một số font chữ. Để tránh nhầm lẫn, một số người thích sử dụng biến thể của ký hiệu Phi (ϕ) hoặc ghi rõ ký hiệu nào biểu diễn điều gì.

Cách gõ ký hiệu Phi bằng các phím tắt, mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 966 (cho chữ thường) hoặc 934 (cho chữ hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Truy cập thông qua menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép từ nơi khác.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03D5 (cho chữ thường) hoặc 03A6 (cho chữ hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Dùng φ cho chữ thường và Φ cho chữ hoa.
 • LaTeX: Dùng lệnh \phi cho chữ thường. Để gõ chữ hoa, chỉ cần gõ \Phi.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Phi (chữ thường)Ký hiệu Phi (chữ hoa)Biến thể của ký hiệu Phi