Ký hiệu Gamma

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
γΓαβΔΣπΨΩ
HTML nghĩa là gì
γ γ
γ
U+3B3
Ký hiệu Gamma (Viết thường)
Ký hiệu gamma viết thường thường được sử dụng trong toán học và vật lý để đại diện cho một loạt các hằng số và biến số.
Γ Γ
Γ
U+393
Ký hiệu Gamma (Viết hoa)
Ký hiệu Gamma viết hoa thường được sử dụng làm ký hiệu cho các hàm Gamma trong toán học, cũng như trong các ngành khoa học khác.

Gamma Symbol là gì?

Ký hiệu Gamma, ký hiệu là γ (viết thường) và Γ (viết hoa), là chữ thứ ba trong bảng chữ cái Hy Lạp. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học và học thuật khác nhau. Ký hiệu này có nguồn gốc từ văn hóa Hy Lạp cổ đại và đóng nhiều vai trò trong các ngành hiện đại.

Biến thể của Ký hiệu Gamma

Ký hiệu Gamma có một dạng gốc cũng như nhiều biến thể khác. Dưới đây là những dạng này, được trình bày dưới dạng văn bản thuần túy để dễ dàng sao chép và dán:

 • Ký hiệu gốc: γ, Γ
 • Chữ cái nhỏ, chỉ số trên hoặc dưới: , , , ˠ
 • Double-Struck: ,
 • Toán học: 𝚪, 𝛄, 𝛤, 𝛾, 𝜞, 𝜸, 𝝘, 𝝲, 𝞒, 𝞬

Ứng dụng của Ký hiệu Gamma trong các lĩnh vực khác nhau

Ký hiệu Gamma (γ, Γ) có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng trong giải tích và các hàm phân tích, thường được biểu diễn bởi Γ cho các hàm Gamma.
 • Vật lý: Đại diện cho photon, hạt cơ bản của ánh sáng, thường được ký hiệu là γ.
 • Khoa học máy tính: Được sử dụng trong các thuật toán và cũng trong hiệu chỉnh gamma trong hình ảnh số.
 • Kỹ thuật: Thường được sử dụng để biểu thị các tính chất vật liệu cụ thể hoặc góc pha, thường là γ.
 • Thống kê: Xuất hiện trong các phân phối như phân phối gamma, thường được ký hiệu bằng γ.
 • Hóa học: Được sử dụng để biểu thị các trạng thái năng lượng cụ thể hoặc cấu trúc của phân tử.
 • Sinh học: Biểu thị các loại protein và thụ thể cụ thể.

Cách gõ Ký hiệu Gamma bằng cách sử dụng phím tắt, mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ 226 (cho viết thường) hoặc 915 (cho viết hoa) trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Mac: Đối với viết thường, bạn thường cần sử dụng menu ký tự đặc biệt hoặc sao chép nó từ nơi khác. Đối với viết hoa, cũng tương tự.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 03b3 (cho viết thường) hoặc 0393 (cho viết hoa) và nhấn Enter.
 • HTML: Đối với viết thường sử dụng γ và đối với viết hoa sử dụng Γ.
 • LaTeX: Đối với viết thường, sử dụng lệnh \gamma. Đối với viết hoa, chỉ cần gõ \Gamma.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Gamma (Viết thường)Ký hiệu Gamma (Viết hoa)