Ký hiệu dấu x

▩ biểu tượng vuông | ╬ ký hiệu dòng | ▲ biểu tượng tam giác | ◐ biểu tượng vòng tròn | ☒ ký hiệu dấu x | ⭓ Hình dạng khác | 𖡎 Đường Ngẫu Nhiên
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | ký hiệu văn bản
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
× dấu nhân (ký hiệu z tích cacte)
saltire (thánh giá của st andrew)
nhân x
nhân nặng x
dấu chéo
dấu chéo bình phương âm
toán tử n-ary times
vector hoặc sản phẩm chéo
hộp phiếu (hộp kiểm)
thùng phiếu có dấu x (hình vuông có gạch chéo)
phiếu x (gạch chéo)
phiếu nặng x (gạch chéo đậm)
χ chữ cái Hy Lạp CHI
Biểu tượng lần được bao quanh
dấu nhân trong vòng tròn kép
chữ cái Latin chữ nhỏ x
Chuyển làn
Làn đường giao nhau hình tròn
Hình thoi vuông