▩ biểu tượng vuông | ╬ ký hiệu dòng | ▲ biểu tượng tam giác | ◐ biểu tượng vòng tròn | ☒ ký hiệu dấu x | ⭓ Hình dạng khác | 𖡎 Đường Ngẫu Nhiên
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𖣯
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
bình phương cộng
nửa trên của khối vuông
thấp hơn một phần tám khối vuông
thấp hơn một phần tư khối vuông
thấp hơn ba phần tám khối vuông
nửa dưới của khối vuông
thấp hơn năm phần tám của khối vuông
thấp hơn ba phần tư khối vuông
thấp hơn bảy phần tám của khối vuông
khối vuông đầy đủ
còn lại bảy phần tám khối vuông
còn lại ba phần tư khối vuông
còn lại năm phần tám của khối vuông
còn lại năm phần tám của khối vuông
nửa bên trái của khối vuông
còn lại ba phần tám khối vuông
còn lại một phần tư khối vuông
còn lại một phần tám khối vuông
nửa bên phải của khối vuông
ánh sáng của khối vuông
bóng vừa của khối vuông
bóng tối của khối vuông
một phần tám của khối vuông
hình vuông đen
hình vuông màu trắng
hình vuông màu trắng với các góc tròn
hình vuông màu trắng chứa hình vuông nhỏ màu đen
vuông với điền ngang
vuông với điền dọc
vuông với điền chéo trực giao
vuông với phía trên bên trái để dưới bên phải điền
vuông với phía trên bên phải để điền vào bên trái
hình vuông với chéo chéo chéo điền
hình vuông nhỏ màu đen
hình vuông nhỏ màu trắng
hình chữ nhật màu đen
hình chữ nhật màu trắng
hình chữ nhật dọc màu đen
hình chữ nhật dọc màu trắng
viên đạn ngược
nghịch đảo vòng tròn trắng
nửa trên tròn trắng
nửa dưới tròn trắng
vuông với nửa bên trái màu đen
vuông với nửa bên phải màu đen
vuông với đường chéo trên bên trái một nửa màu đen
vuông với đường chéo dưới bên phải nửa đen
hình vuông màu trắng với đường kẻ dọc
góc phần tư phía dưới bên trái trong khối vuông
góc phần tư phía dưới bên phải trong khối vuông
góc phần tư phía trên bên trái trong khối vuông
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía dưới bên trái và bên dưới bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía dưới bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía trên bên phải và phía dưới bên trái
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên trái và phía trên bên phải và phía dưới bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên phải
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên phải và phía dưới bên trái
khối vuông bao gồm góc phần tư phía trên bên phải và phía dưới bên trái và bên dưới bên phải
hình vuông màu trắng với góc phần tư phía trên bên trái
hình vuông màu trắng với góc phần tư phía dưới bên trái
hình vuông màu trắng với góc phần tư phía dưới bên phải
hình vuông màu trắng với góc phần tư phía trên bên phải