Dấu Nhân

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
×÷+-=*✖️
HTML nghĩa là gì
× ×
×
U+D7
Dấu Nhân
Dấu Nhân, được ký hiệu là ×, đại diện cho phép toán nhân trong toán học, nhân một số cho một số khác.

Dấu Nhân là gì?

Dấu Nhân, được biểu diễn bằng ×, được sử dụng trong toán học để chỉ phép toán nhân, nơi một số được nhân với một số khác. Trong lập trình và nhập dữ liệu, dấu sao (*) thường được sử dụng thay thế cho Dấu Nhân (×). Ví dụ, biểu thức "5 × 3" tương đương với "5 * 3."

Cách Gõ Dấu Nhân Bằng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 0215 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + Shift + 8.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 00D7 và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên là × hoặc thực thể số ×.
  • LaTeX: Để gõ Dấu Nhân trong LaTeX, sử dụng lệnh \times.

Hình ảnh của biểu tượng

Dấu Nhân