▩ biểu tượng vuông | ╬ ký hiệu dòng | ▲ biểu tượng tam giác | ◐ biểu tượng vòng tròn | ☒ ký hiệu dấu x | ⭓ Hình dạng khác | 𖡎 Đường Ngẫu Nhiên
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
°º𐤏⦿🅞𖣠𖣐𖥕𖥞𖦹𖥚𖤞𒊹
emoji | ký hiệu văn bản
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
toán tử dấu hoa thị
mắt cá
vòng tròn trắng
vòng tròn chấm
vòng tròn với điền dọc
mắt đen
vòng tròn đen
vòng tròn với nửa bên trái màu đen
vòng tròn với một nửa màu đen bên phải
vòng tròn với nửa dưới màu đen
vòng tròn với nửa trên màu đen
vòng tròn với góc phần tư phía trên bên phải màu đen
vòng tròn với tất cả nhưng góc phần tư phía trên bên trái màu đen
nửa vòng tròn bên trái
nửa vòng tròn bên phải
viên đạn trắng
vòng tròn lớn
vòng tròn màu trắng với góc phần tư phía trên bên trái
vòng tròn màu trắng với góc phần tư phía dưới bên trái
vòng tròn màu trắng với góc phần tư phía dưới bên phải
vòng tròn màu trắng với góc phần tư phía trên bên phải
chữ cái Latin chữ nhỏ o
° độ (nhiệt độ hoặc góc)
º dấu hiệu chỉ số nam tính
Biểu tượng lần được bao quanh
dấu nhân trong vòng tròn kép
vòng tròn lớn nặng