Hình dạng khác

▩ biểu tượng vuông | ╬ ký hiệu dòng | ▲ biểu tượng tam giác | ◐ biểu tượng vòng tròn | ☒ ký hiệu dấu x | ⭓ Hình dạng khác | 𖡎 Đường Ngẫu Nhiên
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
Danh mục này bao gồm hình thoi, hình ngũ giác và hình elip.
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
Hình ngũ giác màu đen
Ngũ giác màu trắng
hình ngũ giác trỏ phải màu đen
ngũ giác trỏ sang phải màu trắng
Quân cờ shogi màu trắng
Quân cờ shogi màu đen
viên ngậm
Kim cương đen
Kim cương trắng
kim cương trắng chứa kim cương nhỏ màu đen
Hình elip ngang màu đen
Hình elip ngang màu trắng
Hình elip dọc màu đen
Hình elip dọc màu trắng
Ký hiệu xóa màn hình
hình bình hành màu đen
hình bình hành màu trắng
Lục giác màu đen
Lục giác màu trắng
Lục giác ngang màu đen