▩ biểu tượng vuông | ╬ ký hiệu dòng | ▲ biểu tượng tam giác | ◐ biểu tượng vòng tròn | ☒ ký hiệu dấu x | ⭓ Hình dạng khác | 𖡎 Đường Ngẫu Nhiên
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
ˍ
Ký tự vẽ hộp, còn được gọi là ký tự vẽ đường. Các ký tự này thường được sử dụng trong giao diện chỉ có văn bản để vẽ giao diện đồ họa tương tự.Trong giao diện người dùng đồ họa, các ký tự này ít hữu ích hơn nhiều. Các nhà phát triển thích xây dựng giao diện người dùng bằng cách sử dụng API đồ họa thay vì các ký tự này.
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
Gạch nối
Gạch ngang số
Dấu ngoặc kép, còn được gọi là thanh ngang
Dòng dưới kép
Đường kẻ dọc kép
đường ngang nhẹ
đường ngang nặng
đường thẳng đứng
đường thẳng đứng nặng
ánh sáng ba đường ngang ngang
nặng ba gạch ngang dòng
ánh sáng ba đường thẳng đứng
nặng ba đường thẳng đứng
ánh sáng gấp bốn lần đường ngang
đường ngang nặng gấp bốn lần
ánh sáng gấp bốn lần dòng dọc
nặng gấp bốn lần dòng dọc
dòng bên trái trong bản vẽ hộp
xếp hàng lên trong hộp vẽ
đường bên phải trong bản vẽ hộp
dòng xuống trong bản vẽ hộp
dòng đậm sang trái trong bản vẽ hộp
dòng đậm để lên trong hộp vẽ
dòng đậm ở bên phải trong bản vẽ hộp
dòng đậm để xuống trong bản vẽ hộp
còn lại một phần tám khối vuông
một phần tám của khối vuông
En-dash, được sử dụng thay cho em-dash cho dấu gạch ngang trong một số ngôn ngữ (ví dụ: tiếng Thụy Điển)
một thay thế cho dấu ngoặc kép
đường chéo trên phải sang dưới bên trái trong bản vẽ hộp
đường chéo trên bên trái sang dưới bên phải trong bản vẽ hộp
chéo chéo trong bản vẽ hộp
cung tròn góc trên bên trái
cung tròn góc phải phía trên
cung tròn góc dưới bên phải
cung tròn góc dưới bên trái
nửa vòng tròn trên
nửa vòng tròn dưới
biểu tượng menu hamburger
ký hiệu tương đương nghiêm ngặt. biểu tượng bốn dòng.
biểu tượng bánh hamburger
Bá quẻ cho Hồ (Trigram for Lake)
Ba quẻ cho lửa
Bát quái cho Sấm
Bái quái cho Gió
Trigram cho Nước
Bát quái cho núi (Trigram for Mountain)
Bát quái đất (Trigram for Earth)