Ký hiệu độ

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
°
HTML nghĩa là gì
° °
°
U+B0
Ký hiệu độ mặc định
Đây là ký hiệu độ tiêu chuẩn được sử dụng để đại diện cho độ trong nhiệt độ, góc độ hoặc các ngữ cảnh khác liên quan đến khái niệm độ.

Ký hiệu độ là gì?

Ký hiệu độ, được ký hiệu là °, thường được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau để đại diện cho khái niệm 'độ'. Nó thường được thấy trong các đọc nhiệt độ (như 25°C) và cũng để chỉ góc (ví dụ: góc vuông 90°).

Cách sử dụng ký hiệu độ

Ký hiệu độ được sử dụng một cách đơn giản, ngay sau số mà nó sửa đổi. Một số sử dụng phổ biến bao gồm:

 • Trong các đọc nhiệt độ: 37°C hoặc 98.6°F. Hoặc có thể sử dụng ký hiệu tích hợp: 37℃ hoặc 98.6℉.
 • Để chỉ góc: một góc 45°.
 • Trong tọa độ địa lý: vĩ độ 35°B hoặc kinh độ 75°T.

Lưu ý rằng khi chỉ định nhiệt độ, việc chỉ rõ tỷ lệ nhiệt độ là rất quan trọng, thông qua việc sử dụng Celsius (°C hoặc ) hoặc Fahrenheit (°F hoặc ). Hãy nhớ rằng các ký hiệu tích hợp đã bao gồm ký hiệu độ.

Sự khác biệt giữa ký hiệu độ và các ký hiệu tương tự khác

Rất quan trọng để phân biệt ký hiệu độ với các ký hiệu tương tự về hình dạng. Ví dụ, ký hiệu Vòng trên (˚) có thể trông giống nhau nhưng có mục đích sử dụng khác nhau. Luôn đảm bảo bạn sử dụng đúng ký hiệu để tránh gây nhầm lẫn và đảm bảo tính chính xác.

Sai lầm phổ biến với ký hiệu độ

 1. Nhầm lẫn giữa ký hiệu độ với ký hiệu phút (′) và ký hiệu giây (″), chỉ định phút và giây trong hệ tọa độ địa lý.
 2. Quên chỉ định tỷ lệ nhiệt độ (℃ hoặc ℉) khi chỉ định nhiệt độ, dẫn đến khả năng hiểu lầm.

Lịch sử của ký hiệu độ

Nguyên nhân chính xác của ký hiệu độ không được ghi chép tốt, nhưng việc sử dụng của nó có thể được truy nguồn về nhiều thế kỷ trước, đặc biệt là trong ngữ cảnh thiên văn. Khi các hệ đo lường tiêu chuẩn được phát triển, ứng dụng của ký hiệu trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong toán học và khoa học.

Cách nhập ký hiệu độ bằng phím tắt và mã Alt

 • Trên Windows: Giữ phím Alt trên bàn phím và nhập 0176 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
 • Trên Mac: Nhấn Option + Shift + 8.
 • Trên nhiều hệ thống Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó nhập b0 và nhấn Enter.
 • Đối với mã HTML: Sử dụng thực thể có tên ° hoặc thực thể số °.

Các ứng dụng phổ biến của ký hiệu độ trong các ngành học khác nhau

 • Toán học: Ký hiệu độ thường được sử dụng để chỉ góc. Ví dụ, trong lượng giác, người ta có thể đề cập đến các góc của một tam giác là 30°, 60° và 90°.
 • Địa lý: Trong tọa độ địa lý, ký hiệu độ chỉ định vĩ độ và kinh độ, chẳng hạn như 40°B và 70°Đ.
 • Vật lý và Kỹ thuật: Ký hiệu độ được sử dụng để chỉ định nhiệt độ, đặc biệt trong cơ học nhiệt độ, chẳng hạn như nhiệt độ sôi của nước là 100°C.
 • Thiên văn học: Ký hiệu độ được sử dụng để biểu thị kích thước của các vật thể hoặc hiện tượng thiên văn khi quan sát từ Trái đất, chẳng hạn như kích thước biểu diễn của mặt trăng là khoảng 0.5°.

Các ký hiệu góc và quan hệ của chúng với ký hiệu độ

Góc là điều cơ bản trong toán học, vật lý và kỹ thuật. Trong khi ký hiệu độ (°) được sử dụng phổ biến để chỉ định đo lường của một góc, có các ký hiệu khác nhau đại diện cho các loại góc cụ thể hoặc cấu trúc góc. Hiểu sự phân biệt giữa các ký hiệu này và ký hiệu độ chung là rất quan trọng để giao tiếp một cách rõ ràng và chính xác. Dưới đây là một số ký hiệu góc phổ biến và đặc biệt:

 • - Đại diện cho góc được tạo thành bởi hai tia có một điểm chung.
 • - Chỉ định góc vuông, có độ đo chính xác là 90°.
 • - Ký hiệu được sử dụng cho các góc, với thường đại diện cho sự chia cách góc cụ thể giữa hai đường.
 • - Thường được sử dụng để biểu thị một góc đã được đo, đặc biệt là trong ngữ cảnh hình học.
 • - Chỉ góc giữa ba hoặc nhiều mặt phẳng giao nhau tại một điểm chung.
 • - Đại diện cho góc hình cung liên quan đến các đoạn hình tròn.
 • , , , , , , , , , - Đây là các ký hiệu đặc biệt, được sử dụng trong các ngữ cảnh toán học hoặc kỹ thuật khác nhau để chỉ các cấu trúc góc hoặc quan hệ góc cụ thể.
 • 📐 - Đại diện cho một công cụ vẽ, góc hoặc bộ góc, thường được sử dụng để vẽ hoặc đo góc.

Ký hiệu độ (°) chính nó được sử dụng sau một số để xác định độ lớn của một góc. Ví dụ, khi chúng ta nói một góc có độ đo là 45°, chúng ta đang chỉ ra rằng độ lớn của nó nằm giữa góc vuông (90°) và một đường thẳng (0° hoặc 180°). Mặc dù các ký hiệu góc này giúp trong việc hình dung hoặc xây dựng góc, ký hiệu độ xác định chúng.

Công cụ hữu ích

Cái góc trực tuyến - Ứng dụng web tương tác này cho phép bạn đo góc bằng thiết bị di động của bạn.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu độ mặc định