💴 Tiền giấy yên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletiền giấy yên
GoogleTiền giấy có ký hiệu đồng yên
TwitterTờ tiền có dấu yên Nhật
Unicodetiền giấy yên
Từ đồng nghĩahoá đơn, tiền, tiền giấy, tiền tệ và yên
Chuyên mụcĐối tượng | tiền bạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

Tiền giấy yên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💴 1F4B4 tiền giấy yên