🧾 Biên nhận

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegiấy biên nhận
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodebiên nhận
Từ đồng nghĩachứng từ, ghi sổ sách, giấy tờ chứng thực và kế toán
Chuyên mụcĐối tượng | tiền bạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Biên nhận biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧾 1F9FE biên nhận