💹 Biểu đồ đồng yên tăng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđồ thị với xu hướng tăng và ký hiệu yên
GoogleBiểu đồ có xu hướng đi lên và ký hiệu yen
TwitterBiểu đồ có xu hướng đi lên và dấu Yên Nhật
Unicodebiểu đồ đồng yên tăng
Từ đồng nghĩabiểu đồ, tiền, tăng và yên
Chuyên mụcĐối tượng | tiền bạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây | biểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

Biểu đồ đồng yên tăng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💹 1F4B9 biểu đồ đồng yên tăng