💸 Tiền có cánh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletiền có cánh
GoogleTiền có đôi cánh
TwitterTiền có cánh
Unicodetiền có cánh
Từ đồng nghĩabay, cánh, tiền giấy và đô la
Chuyên mụcĐối tượng | tiền bạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

Tiền có cánh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💸 1F4B8 tiền có cánh