💵 Tiền giấy đô la

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletiền giấy đô la
GoogleTiền giấy có ký hiệu đô la
TwitterTờ tiền có dấu đô-la
Unicodetiền giấy đô la
Từ đồng nghĩahoá đơn, tiền, tiền giấy, tiền tệ và đô la
Chuyên mụcĐối tượng | tiền bạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

Tiền giấy đô la biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
💵 1F4B5 tiền giấy đô la