🎻 đàn violin

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđàn violin
GoogleVĩ cầm
TwitterVĩ cầm
Unicodeđàn violin
Từ đồng nghĩanhạc và nhạc cụ
Chuyên mụcĐối tượng | nhạc cụ
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

đàn violin biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎻 1F3BB đàn violin