🪇 Maraca

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrứng lắc cầm tay
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodemaraca
Từ đồng nghĩalắc, lục lạc, nhạc cụ, trống và âm nhạc
Chuyên mụcĐối tượng | nhạc cụ

Hình ảnh

Maraca biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪇 1FA87 maraca