🎺 Kèn trumpet

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekèn trumpet
GoogleKèn Trompet
TwitterKèn trumpet
Unicodekèn trumpet
Từ đồng nghĩanhạc và nhạc cụ
Chuyên mụcĐối tượng | nhạc cụ
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Kèn trumpet biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎺 1F3BA kèn trumpet