🎸 đàn ghi-ta

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleghi-ta
GoogleGuitar
TwitterGhi-ta
Unicodeđàn ghi-ta
Từ đồng nghĩanhạc và nhạc cụ
Chuyên mụcĐối tượng | nhạc cụ
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

đàn ghi-ta biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎸 1F3B8 đàn ghi-ta