🪘 Trống dài

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletrống dài
GoogleN/A
TwitterTrống dài
Unicodetrống dài
Từ đồng nghĩaconga, nhạc đệm, nhịp, nhịp điệu, trống, trống djembe và đập
Chuyên mụcĐối tượng | nhạc cụ
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc

Hình ảnh

Trống dài biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🪘 1FA98 trống dài