🐢 Rùa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applerùa
GoogleRùa
TwitterRùa
Unicoderùa
Từ đồng nghĩacon rùa và rùa nước ngọt
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bò sát
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Rùa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐢 1F422 rùa