🐊 Cá sấu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecá sấu
GoogleCá sấu
TwitterCá sấu
Unicodecá sấu
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bò sát
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cá sấu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐊 1F40A cá sấu