🐉 Rồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applerồng
GoogleRồng
TwitterRồng
Unicoderồng
Từ đồng nghĩatruyện cổ tích
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bò sát
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Rồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐉 1F409 rồng