🐍 Rắn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applerắn
GoogleRắn
TwitterRắn
Unicoderắn
Từ đồng nghĩachòm sao xà phu, cung hoàng đạo và vật mang
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bò sát
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Rắn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐍 1F40D rắn