🦕 Khủng long chân thằn lằn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhủng long
GoogleN/A
TwitterKhủng long chân thằn lằn
Unicodekhủng long chân thằn lằn
Từ đồng nghĩakhủng long to ăn cây cối, thằn lằn hai óc và uyển long
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | bò sát

Hình ảnh

Khủng long chân thằn lằn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦕 1F995 khủng long chân thằn lằn