🔭 Kính viễn vọng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekính viễn vọng
GoogleKính thiên văn
TwitterKính viễn vọng
Unicodekính viễn vọng
Từ đồng nghĩadụng cụ và khoa học
Chuyên mụcĐối tượng | khoa học

Hình ảnh

Kính viễn vọng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔭 1F52D kính viễn vọng