🧬 Adn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleDNA
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeadn
Từ đồng nghĩadi truyền, gien, nhà sinh vật học, sự sống và tiến hóa
Chuyên mụcĐối tượng | khoa học

Hình ảnh

Adn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧬 1F9EC adn