📡 ăng-ten vệ tinh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleăng-ten vệ tinh
GoogleĂng-ten vệ tinh
TwitterĂng-ten vệ tinh
Unicodeăng-ten vệ tinh
Từ đồng nghĩavệ tinh, ăng-ten và đĩa
Chuyên mụcĐối tượng | khoa học

Hình ảnh

ăng-ten vệ tinh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📡 1F4E1 ăng-ten vệ tinh