🔬 Kính hiển vi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekính hiển vi
GoogleKính hiển vi
TwitterKính hiển vi
Unicodekính hiển vi
Từ đồng nghĩadụng cụ, khoa học và kính hiển vị
Chuyên mụcĐối tượng | khoa học

Hình ảnh

Kính hiển vi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔬 1F52C kính hiển vi