⚗️ Bình chưng cất

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebình chưng cất
GoogleAlembic
TwitterNồi cất
Unicodebình chưng cất
Từ đồng nghĩadụng cụ và hóa học
Chuyên mụcĐối tượng | khoa học

Hình ảnh

Bình chưng cất biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚗️ 2697 FE0F bình chưng cất
2697 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn