🌇 Hoàng hôn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt trời lặn phía trên tòa nhà
GoogleBình minh trên các tòa nhà
TwitterHoàng hôn trên các tòa nhà
Unicodehoàng hôn
Từ đồng nghĩachạng vạng và mặt trời
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | nơi (khác)

Hình ảnh

Hoàng hôn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌇 1F307 hoàng hôn