🌁 Có sương

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecầu trong sương mù
GoogleSương mù
TwitterSương mù
Unicodecó sương
Từ đồng nghĩathời tiết
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | nơi (khác)

Hình ảnh

Có sương biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌁 1F301 có sương